انجام انواع تراکنش های دلاری

در سایت پرو ویزا میتوانید با استفاده از انواع خدمات ارائه شده اقدام به خرید دلاری از تمامی سایت های مختلف خارجی، ثبت نام در سایت های مختلف و یا نقد کردن وجوه بجا مانده در کارت های اعتباری دلاری خود نمائید.
چنانچه مایل به استفاده از خدمات ما هستید، با استفاده از فرم روبرو فعالیت خود را شروع نمائید.

محاسبه هزینه


Author

اخذ ویزای کانادا

ویزای توریستی کانادا
نوع ویزا: سینگل
یک مرتبه سفر به کانادا
6 ماه اعتبار
بدون دعوتنامه
بدون تضمین

$ 300
3,360,000 تومان

ثبت سفارش
ویزای برنزی کانادا
نوع ویزا: مولتی پنج ساله
چندین بار سفر به کانادا
5 سال اعتبار
بدون دعوتنامه
بدون تضمین

$ 400
4,480,000 تومان

ثبت سفارش
ویزای نقره ای کانادا
نوع ویزا: مولتی تضمینی
چندین بار سفر به کانادا
5 سال اعتبار
ارائه دعوتنامه
ارائه تضمین
ترجمه مدارک مورد نیاز

$ 1000
11,200,000 تومان

ثبت سفارش
ویزای طلایی کانادا
نوع ویزا: مولتی تضمینی
چندین بار سفر به کانادا
5 سال اعتبار
ارائه دعوتنامه
ارائه تضمین
ترجمه مدارک مورد نیاز
ارائه تور سفر جهت مصاحبه
پیکاپ ویزا

$ 2000
22,400,000 تومان

ثبت سفارش